දැනට තිබෙන පාඩම්...

Monday, August 3, 2015

Database ඉගෙන ගනිමු - 3 පාඩම

කලින් දෙකේම SQL පැත්ත වැඩියෙන් කථා කරපු නිසා මේකෙ therory පැත්ත කථා කරන්න හිතුවා.

database ප්‍රධානව කොටස් කීපෙකට බෙදන්න පුලුවන්.

 1. traditional database- මේකෙන් කියන්නෙ manual database ගැන.කොල වල ලියලා කැබිනට් වල දාලා තිබ්බ databases
 2. multimedia database- මේකෙන් කියවෙන්නෙ multimedia files අඩංගු වෙන database ගැන. multimedia files කියන්නෙ audio, video,text, images,animations වගේ දේවල් අඩංගු වෙන files වලට
 3. geographic information systems- maps ගබඩා කිරීම හා විශ්ලේෂණය කරනවා.
 4. data warehouses/online analytical processing systems - වැදගත් ව්‍යාපාර කටයුතු විශ්ලේෂණය කිරීම හා ලබාදෙනවා.ඉතා විශාල database වලින් තොරතුරැ අරන් දෙනවා.තව තීරණ ගැනීමේ පද්ධතියට (decision making system)සහය ලබා දෙනවා.
 5. real time/active databases- මේක පාවිච්චි වෙන්නෙ කර්මාන්ත වලට අයිති database වලට
meta data- මේකෙන් කියන්නෙ data පිලිබද සියලු විස්තර සාරාංශ ගතකිරීමක්
kernel- database එකක management එක සතු සියලු software සහ ඒවාගේ හැසිරීම වෙන්නෙ ඇයි කියන දේ සහ සම්පූර්ණ පාලනය වෙන්නෙත් මේකෙන්

database එකක් design කිරීම
 • විශ්ලේෂණයට වගේම වර්ගීකරණයට අවශ්‍ය කරැණු (requirements specification and analysis)
 1. දත්ත ප්‍රමාණය(quantity)
 2. දත්ත වර්ගය (data type-number, text)
 3. දත්ත පරාසය (data range -0 to 100)
 4. දත්තවල වටිනාකම
 • සංකල්පීයව හදාගන්න design එක(conceptual design )- ER diagrams වල Entity Relationship diagrams සැකසීම
 • තාර්කිකව හදන design එක (logic design)-Code ලිවීම 
 • භෞතිකව හදන design එක(physical design)- තැන්පත් කරන උපකරණ දත්ත ව්‍යූහ යෙදුම් මෘදුකාංග  (MY SQL) 
 • ආරක්ෂාව පිළිබද design එක(security design)- userට අදාල වෙන දත්ත වලට පමණක් යෑමට අවසර දීම(firewall system)

 database වර්ග ප්‍රධාන කොටස් කීපයක් යටතේ බෙදන්න පුලුවන් ඒවගේ වර්ගය අනුව

 1. Flat File Systems: 1960දී හදුන්වලා දුන්න මේ ක්‍රමයට අනුව දත්ත පද්ධති තනි වගුවක් යටතේ සංවිධානය වෙන්නෙ
 2. Relational Model:  පොදු අනුලක්ෂණයන්ගෙන් පිරැණු database එකක්, මේ data එකිනෙක connect කරපු table වල තමයි ගබඩා කරලා තියෙන්නෙ. මේවගෙ පේලියක් හැදෙන්නෙ attribute කිහිපයක එකතුවෙන්
 3. Hierarchy Model: ගසක ව්‍යූහය විදියට හැදුනු database එකක්
 4. Network Model: එකිනෙක සම්බන්ධ වුනු අතු ශාඛා රාශියක් ආකාරයට සෑදුනු database එකක්, හැබැයි hierarchy model වලට වඩා වෙනස්. පරස්පර වගෙයි.
මේවගෙ වාසි අවාසි ඊළග ලිපියෙන් කථා කරමු යාලුවනේ...කවුද මේ සුන්දර් පිචායි ??

පිචායි සුන්දර්රාජන් ඔබ දන්නවාද? මං දන්න තරමින් නැහැ. නමුත් ඔබ සුන්දර් පිචායි හදුනනවා විය යුතුයි. ඔහු තමයි Google අායතනයේ ප්‍රධාන විධායක...